Đậu xanh thuần chủng không biến đổi gen trồng hữu cơ hộp 500g Anphaco

55.000VND

Trồng xen canh tại vùng điều đạt chứng nhận hữu cơ USDA và EU.

Thuần chủng, không biến đổi gen.

Hun trùng theo phương pháp hữu cơ, đóng hộp hút chân không.

Không chất bảo quản.