Đậu tương thuần chủng không biến đổi gen Anphaco Hộp 500g

  • Thuần chủng, không biến đổi gen.
  • Trồng xen canh tại vùng điều đạt chứng nhận hữu cơ USDA và EU.
  • Hun trùng hữu cơ, hút chân không.
  • Không chất bảo quản.